Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/7/2012

MASSIMO spol. s r.o.

 • Úpadca MASSIMO spol. s r.o.
  IČO: 31362257
  Paulínska 6 6
  91701  Trnava
 • Druh Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 136 z roku 2012 dňa 17.7.2012
 • Spisová značka - súd 25K/7/2012
 • Spisová značka - správca 25K/7/2012
Text

 

Ing. Lucia Sandtner, PhD, správca úpadcu MASSIMO spol.s.r.o o v zmysle § 34 ods 2Zákona 7/2005 Z.z o Konkurze a reštrukturalizácií zvoláva prvú schôdzu veriteľov dňa 27.8.2012 o12,00 hod v priestoroch kancelárie správcu -. Hviezdoslavova 477, Senica .Program schôdze:1. Prezentácia veriteľov, otvorenie.2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania prvej schôdze3. Voľba zástupcu veriteľov ,4. Rozhodovanie podľa § 36 ods. 1 ZKR o výmene správcu5. Záver , diskusiaVeritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti; zástupcovia veriteľov dokladomtotožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z obchodného registra.