Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/8/2012

KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 36240869
  Z. Kodálya 769/29
  924 01  Galanta
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 151 z roku 2012 dňa 7.8.2012
 • Spisová značka - súd 36K/8/2012
 • Spisová značka - správca 36K/8/2012 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze, IČO: 36 240 869, Z. Kodálya č. 769/29, 924 01 Galanta, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 14. septembra 2012 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke nachádzajúcej sa na 1.p. budovy na adrese Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda s týmto programom:

1. prezentácia a otvorenie,

2. voľba prvých členov veriteľského výboru,

3. rozhodovanie o výmene správcu,

4. záver.

Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti; právnické osoby predložia aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.