Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/8/2012

KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 36240869
  Z. Kodálya 769/29
  924 01  Galanta
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 156 z roku 2012 dňa 14.8.2012
 • Spisová značka - súd 36K/8/2012
 • Spisová značka - správca 36K/8/2012 S1328
Text

Hnuteľná vec

Popis: nákladné motorové vozidlo FIAT DUCATO 2.3 JTD 17 H, VIN ZFA25000001749506, typ 250/DCMHC/AXL, identifikačné č. motora F1AE0481D

Približný rok výroby: 2011

Stav opotrebovanosti: opotrebovaný v dôsledku používania na podnikateľské účely

Deň zapísania: 18.6.2012

Dôvod zapísania: podlieha konkurzu

Hodnota v eur: 14 700

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2485,15

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: Hallstav, s.r.o. , Bojnická 3, 835 64 Bratislava, IČO: 35 789 786

Deň zapísania: 29.6.2012

Dôvod zapísania: podlieha konkurzu

Hodnota v eur: 2485,15

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 4431,14

Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru a služby

Dlžník: APS ALKON a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 36 582 387

Deň zapísania: 18.6.2012

Dôvod zapísania: podlieha konkurzu

Hodnota v eur: 4431,14

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 53774,18

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: KONTI a. s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 857 463

Deň zapísania: 29.6.2012

Dôvod zapísania: podlieha konkurzu

Hodnota v eur: 53774,18

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 7653,3

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: Ľubomír Tkáč, Kúpelná 599, 925 51 Šintava, IČO: 32347847

Deň zapísania: 29.6.2012

Dôvod zapísania: podlieha konkurzu

Hodnota v eur: 7653,3

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 403,08

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: PURECO s. r. o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 44 373 228

Deň zapísania: 9.8.2012

Dôvod zapísania: podlieha konkurzu

Hodnota v eur: 403,08

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 882,06

Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru

Dlžník: Roľnícke družstvo Tekovské Nemce, 966 53 Hronský Beňadik, IČO: 00 210 552

Deň zapísania: 29.6.2012

Dôvod zapísania: podlieha konkurzu

Hodnota v eur: 882,06

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 32178,27

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: STAVECO - stavebná a.s., Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, IČO: 36 229 334

Deň zapísania: 29.6.2012

Dôvod zapísania: podlieha konkurzu

Hodnota v eur: 32178,27

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 663,88

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: Stavebná firma LAUKO, s.r.o., Cabajská 23, 949 01 Nitra, IČO: 36 540 684

Deň zapísania: 9.8.2012

Dôvod zapísania: podlieha konkurzu

Hodnota v eur: 1

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 530,90

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: Miroslav Stribula, 21, 935 87 Domadice, IČO: 34609792

Deň zapísania: 9.8.2012

Dôvod zapísania: podlieha konkurzu

Hodnota v eur: 1

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 3 010

Právny dôvod vzniku: záloha poskytnutá na opravu nákladného vozidla

Dlžník: JAVIA, s.r.o., Matúškovská cesta 882/9, 924 00 Galanta, IČO: 34 118 900

Deň zapísania: 9.8.2012

Dôvod zapísania: podlieha konkurzu

Hodnota v eur: 3 010

 

Pohľadávka z účtu

Zostatková suma v eur: 16 208,80

Číslo účtu: 4016184420/7500

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

Deň zapísania: 9.8.2012

Dôvod zapísania: podlieha konkurzu

Hodnota v eur: 16 208,80