Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 196 z roku 2012 dňa 10.10.2012
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Zmena súpisovej hodnoty peňažných pohľadávok

 

Celková suma: 3 602,46

Mena: EUR

Dlžník: STAVO, s.r.o., IČO: 36245151, Štefánikova 14, 920 01 Hlohovec

Právny dôvod vzniku (stručne): dodanie služby

Nová súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR

 

Celková suma: 1 726,18

Mena: EUR

Dlžník: STAVO, s.r.o., IČO: 36245151, Štefánikova 14, 920 01 Hlohovec

Právny dôvod vzniku (stručne): dodanie služby

Nová súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR

 

Celková suma: 579,39

Mena: EUR

Dlžník: TESIO s.r.o., IČO: 34146890, Sabinovská 10, 821 02 Bratislava

Právny dôvod vzniku (stručne): refakturácia služieb a tovaru

Nová súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR

 

Celková suma: 268,20

Mena: EUR

Dlžník: TESIO s.r.o., IČO: 34146890, Sabinovská 10, 821 02 Bratislava

Právny dôvod vzniku (stručne): refakturácia služieb a tovaru

Nová súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR

 

Celková suma: 235,97

Mena: EUR

Dlžník: STAVING & C.O., spol.s r.o., IČO: 36235229, Orviská cesta1, 921 01 Piešťany

Právny dôvod vzniku (stručne): dodanie služby

Nová súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR

 

Celková suma: 15 586,83

Mena: EUR

Dlžník: STAPROS STAV, s.r.o., IČO: 36250058, Hlboká 102, 921 01 Piešťany

Právny dôvod vzniku (stručne): dodanie stavebných prác

Nová súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR

 

Celková suma: 10 230,19

Mena: EUR

Dlžník: STAPROS STAV, s.r.o., IČO: 36250058, Hlboká 102, 921 01 Piešťany

Právny dôvod vzniku (stručne): dodanie stavebných prác

Nová súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR

 

Celková suma: 8 091,90

Mena: EUR

Dlžník: STAPROS STAV, s.r.o., IČO: 36250058, Hlboká 102, 921 01 Piešťany

Právny dôvod vzniku (stručne): dodanie stavebných prác

Nová súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR