Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/22/2012

Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze

 • Úpadca Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
  IČO: 36207489
  Pekárska 11
  917 01  Trnava
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 227 z roku 2012 dňa 23.11.2012
 • Spisová značka - súd 25K/22/2012
 • Spisová značka - správca 25K/22/2012 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze, IČO: 36 207 489, Pekárska 11, 917 01 Trnava zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 14. decembra 2012 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke nachádzajúcej sa na 1.p. budovy na adrese Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda s týmto programom:

1. prezentácia a otvorenie,

2. voľba jedného zástupcu veriteľov,

3. záver.

Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti; právnické osoby predložia aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.