Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 50 z roku 2013 dňa 12.3.2013
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Popis hnuteľnej veci: mikrovlnná rúra WHIRLPOOL model: AVM541/WP/WH, č. modelu: 8538 541 102 91, č. série: 42 0249 000 166

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 10

Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011

 

Popis hnuteľnej veci: stolný, prenosný kopírovací stroj CANON PC 860

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 10

Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011

 

Popis hnuteľnej veci: mikro HiFi systém PHILIPS, model: MCM 393/12, č. série: NSO20739091203

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 15

Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011

 

Popis hnuteľnej veci: vysávač ETA typu 3408 170, č.: 0301

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 7

Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011

 

Popis hnuteľnej veci: elektropneumatické sekacie kladivo HILTI TE 905

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 105

Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011

 

Popis hnuteľnej veci: MTD krovinorez motorový 41AC125C678 ET 1000, č. série: 000767

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 25

Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011

 

Popis hnuteľnej veci: ponorné tlakové čerpadlo ALKO RAIN 2500, č. série: 112 249

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 10

Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011

 

Popis hnuteľnej veci: nivelačný prístroj SETL AL-24 č.: 17796 so stojanom

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 50

Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011

 

Popis hnuteľnej veci: nivelačný prístroj SETL AL-28 č.: 002222 so stojanom

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 50

Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011

 

Popis hnuteľnej veci: nivelačný prístroj SETL AL-28 č.: 002378 so stojanom

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 50

Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011

 

Popis hnuteľnej veci: nivelačný prístroj SETL AL-G7 so stojanom

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 50

Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011

 

Popis hnuteľnej veci: vŕtačka Z1J-KE2-13

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 7 Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011

 

Popis hnuteľnej veci: kotúčová píla na drevo (cirkulárka) HVP 60A

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 70 Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011

 

Popis hnuteľnej veci: automobilový sklápací príves typu BSS, PS 2 16.12, výrobné č. 3831, rok výroby 1984, evidenčné č.: PN 142YA

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku v eur: 70

Deň vylúčenia: 19.2.2013

Dôvod vylúčenia: 81 ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011