Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 75 z roku 2013 dňa 18.4.2013
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, správca majetku obchodnej spoločnosti STAPROS, s. r. o. v konkurze, IČO: 31 421 474, so sídlom Partizánska 72, 921 01 Piešťany zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 6.5.2013 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke nachádzajúcej sa na 1.p. budovy na adrese Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda.

Predmetom rokovania schôdze veriteľov:

1. prezentácia a otvorenie,

2. voľba členov veriteľského výboru,

3. záver.

Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti; právnické osoby predložia aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.