Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 104 z roku 2013 dňa 31.5.2013
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu FORIMEX s.r.o. v konkurze, IČO: 36 277 720, Matúškovská cesta 884, 924 01 Galanta zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 4. júla 2013 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke nachádzajúcej sa na 1.p. budovy na adrese Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda (v dotknutej budove je aj pracovisko Obvodného úradu Dunajská Streda).

Program prvej schôdze veriteľov:

1. prezentácia a otvorenie,

2. voľba jedného zástupcu veriteľov,

3. rozhodovanie o výmene správcu,

4. záver.

Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti; právnické osoby predložia aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.