Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 104 z roku 2013 dňa 31.5.2013
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 462,91

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: AGRO OR, s.r.o., IČO: 36 568 732, Hospodársky dvor Gyňov 193, 044 14 Gyňov

Súpisová hodnota v eur: 462,91

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 5 688,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Agrosúča, a.s., IČO: 34 127 020, 1059, 913 33 Horná Súča

Súpisová hodnota v eur: 5 688,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 3 240,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Agrosúča, a.s., IČO: 34 127 020, 1059, 913 33 Horná Súča

Súpisová hodnota v eur: 3 240,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 926,40

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Agrosúča, a.s., IČO: 34 127 020, 1059, 913 33 Horná Súča

Súpisová hodnota v eur: 926,40

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 4 934,16

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Agrosúča, a.s., IČO: 34 127 020, 1059, 913 33 Horná Súča

Súpisová hodnota v eur: 4 934,16

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 504,90

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Agrosúča, a.s., IČO: 34 127 020, 1059, 913 33 Horná Súča

Súpisová hodnota v eur: 504,90

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 847,20

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Agrosúča, a.s., IČO: 34 127 020, 1059, 913 33 Horná Súča

Súpisová hodnota v eur: 847,20

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 969,56

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: František Husár, IČO: 31117821, Niva 159/2, 911 01 Trenčín

Súpisová hodnota v eur: 969,56

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 133,80

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: František Husár, IČO: 31117821, Niva 159/2, 911 01 Trenčín

Súpisová hodnota v eur: 133,80

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 130,92

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: František Husár, IČO: 31117821, Niva 159/2, 911 01 Trenčín

Súpisová hodnota v eur: 130,92

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 802,08

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: František Husár, IČO: 31117821, Niva 159/2, 911 01 Trenčín

Súpisová hodnota v eur: 802,08

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 940,50

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: František Husár, IČO: 31117821, Niva 159/2, 911 01 Trenčín

Súpisová hodnota v eur: 940,50

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 1 151,40

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: František Husár, IČO: 31117821, Niva 159/2, 911 01 Trenčín

Súpisová hodnota v eur: 1 151,40

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 500,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Silvester Lesnický - SHR, IČO: 42036364, 45, 053 04 Buglovce

Súpisová hodnota v eur: 500,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 3 546,11

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ľudovít Szerzodi, IČO: 33645361, 396, 951 05 Veľký Cetín

Súpisová hodnota v eur: 3 546,11

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 7 738,57

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: František Oravec - samostatne hospodáriaci roľník, IČO: 31269117, Hospodársky dvor 193, 044 14 Gyňov

Súpisová hodnota v eur: 7 738,57

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 642,46

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: TRIMENT s.r.o., IČO: 36 261 483, Hlavná 3/A, 929 01 Dunajská Streda

Súpisová hodnota v eur: 642,46

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 592,13

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: TRIMENT s.r.o., IČO: 36 261 483, Hlavná 3/A, 929 01 Dunajská Streda

Súpisová hodnota v eur: 592,13

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 694,81

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: TRIMENT s.r.o., IČO: 36 261 483, Hlavná 3/A, 929 01 Dunajská Streda

Súpisová hodnota v eur: 694,81

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 96,39

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: TRIMENT s.r.o., IČO: 36 261 483, Hlavná 3/A, 929 01 Dunajská Streda

Súpisová hodnota v eur: 96,39

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 5446,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: TransQ s.r.o., IČO: 46 166 696, Gen. M. R. Štefánika 373/11, 911 01 Trenčín

Súpisová hodnota v eur: 5446,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 220,02

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SKI Mojtín s.r.o., IČO: 36 331 589, Obecný úrad Mojtín 242, 020 72 Mojtín

Súpisová hodnota v eur: 220,02