Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 106 z roku 2013 dňa 4.6.2013
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Pohľadávka z účtu

Zostatková suma v eur: 23,45

Číslo účtu: 6627038018

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

 

Pohľadávka z účtu

Zostatková suma v eur: 452,24

Číslo účtu: 6627038026

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

 

Pohľadávka z účtu

Zostatková suma v eur: 46,55

Číslo účtu: 6627038034

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.