Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 124 z roku 2013 dňa 28.6.2013
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Oprava podania

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 106/2013 vydanom dňa 4.6.2013, Kapitola Konkurzy a reštrukturalizácie, Položka K009886, str., sa opravuje takto:

Zostatky na účtoch č. 6627038018 a 6627038034, ktoré pre úpadcu viedla UniCredit Bank Slovakia a.s. sú záporné.

Zostatok na účte č. 6627038026, ktorý pre úpadcu viedla UniCredit Bank Slovakia a.s. je (bol) 452,25 eur (namiesto 452,24 eur).