Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 127 z roku 2013 dňa 3.7.2013
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 3 808,48

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: ASTER PLUS spol. s r.o., IČO: 36 236 713, 100, 925 41 Dolný Chotár

Súpisová hodnota v eur: 3 808,48

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 120 047,20

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: ASTER PLUS spol. s r.o., IČO: 36 236 713, 100, 925 41 Dolný Chotár

Súpisová hodnota v eur: 120 047,20

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 50 606,92

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: ASTER PLUS spol. s r.o., IČO: 36 236 713, 100, 925 41 Dolný Chotár

Súpisová hodnota v eur: 50 606,92

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 43 976,45

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 43 976,45

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 39 438,98

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 39 438,98

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 15 900,78

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 15 900,78

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 34 214,88

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 34 214,88

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 8 553,72

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 8 553,72

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 4 906,27

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 4 906,27

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 13 651,68

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 13 651,68

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 20 167,93

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 20 167,93

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 20 101,67

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 20 101,67

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 17 553,60

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: LUDWIG, s.r.o., IČO: 269 16 380, Bratislavská 50, 602 00 Brno, Česká republika

Súpisová hodnota v eur: 17 553,60

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 5 779,20

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: LUDWIG, s.r.o., IČO: 269 16 380, Bratislavská 50, 602 00 Brno, Česká republika

Súpisová hodnota v eur: 5 779,20

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur:  61 220,16

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: LUDWIG, s.r.o., IČO: 269 16 380, Bratislavská 50, 602 00 Brno, Česká republika

Súpisová hodnota v eur: 61 220,16

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 16 689,60

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 16 689,60

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 32 040,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 32 040,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 21 119,52

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 21 119,52

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 28 571,52

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 28 571,52

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 14 401,68

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 14 401,68

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 17 819,10

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 17 819,10

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 26 984,88

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 26 984,88

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 17 892,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 17 892,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 11 473,03

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 11 473,03

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 6 153,84

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 6 153,84

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 6 863,50

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 6 863,50

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 040,54

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 2 040,54

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 4 392,06

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 4 392,06

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 1 099,08

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1 099,08

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 716,76

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 716,76

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 128,98

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 2 128,98

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 960,96

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 2 960,96

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 951,22

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 2 951,22

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 52 364,28

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Roman Nadok - NRM, IČO: 31906940, 35, 980 23 Teplý Vrch

Súpisová hodnota v eur: 52 364,28

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 347,92

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SLOV - MART, s.r.o., IČO: 342, 919 55 Kátlovce

Súpisová hodnota v eur: 2 347,92

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 15 000,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SLOV - MART, s.r.o., IČO: 342, 919 55 Kátlovce

Súpisová hodnota v eur: 15 000,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 3 600,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SPOLAGRO, s.r.o., IČO: 34 152 253, 272, 913 23 Durbodiel

Súpisová hodnota v eur: 3 600,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 736,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SPOLAGRO, s.r.o., IČO: 34 152 253, 272, 913 23 Durbodiel

Súpisová hodnota v eur: 2 736,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 1 287,30

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SPOLAGRO, s.r.o., IČO: 34 152 253, 272, 913 23 Durbodiel

Súpisová hodnota v eur: 1 287,30

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 3 808,48

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: ASTER PLUS spol. s r.o., IČO: 36 236 713, 100, 925 41 Dolný Chotár

Súpisová hodnota v eur: 3 808,48

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 120 047,20

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: ASTER PLUS spol. s r.o., IČO: 36 236 713, 100, 925 41 Dolný Chotár

Súpisová hodnota v eur: 120 047,20

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 50 606,92

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: ASTER PLUS spol. s r.o., IČO: 36 236 713, 100, 925 41 Dolný Chotár

Súpisová hodnota v eur: 50 606,92

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 43 976,45

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 43 976,45

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 39 438,98

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 39 438,98

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 15 900,78

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 15 900,78

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 34 214,88

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 34 214,88

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 8 553,72

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 8 553,72

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 4 906,27

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 4 906,27

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 13 651,68

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 13 651,68

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 20 167,93

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 20 167,93

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 20 101,67

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 20 101,67

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 17 553,60

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: LUDWIG, s.r.o., IČO: 269 16 380, Bratislavská 50, 602 00 Brno, Česká republika

Súpisová hodnota v eur: 17 553,60

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 5 779,20

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: LUDWIG, s.r.o., IČO: 269 16 380, Bratislavská 50, 602 00 Brno, Česká republika

Súpisová hodnota v eur: 5 779,20

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur:  61 220,16

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: LUDWIG, s.r.o., IČO: 269 16 380, Bratislavská 50, 602 00 Brno, Česká republika

Súpisová hodnota v eur: 61 220,16

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 16 689,60

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 16 689,60

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 32 040,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 32 040,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 21 119,52

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 21 119,52

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 28 571,52

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 28 571,52

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 14 401,68

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 14 401,68

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 17 819,10

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 17 819,10

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 26 984,88

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 26 984,88

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 17 892,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: MANTRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 43 986 781, Záleská 695/12, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Súpisová hodnota v eur: 17 892,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 11 473,03

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 11 473,03

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 6 153,84

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 6 153,84

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 6 863,50

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 6 863,50

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 040,54

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 2 040,54

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 4 392,06

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 4 392,06

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 1 099,08

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 1 099,08

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 716,76

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 716,76

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 128,98

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 2 128,98

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 960,96

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 2 960,96

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 951,22

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Očadlík SHR s.r.o., IČO: 44 455 712, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo

Súpisová hodnota v eur: 2 951,22

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 52 364,28

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: Roman Nadok - NRM, IČO: 31906940, 35, 980 23 Teplý Vrch

Súpisová hodnota v eur: 52 364,28

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 347,92

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SLOV - MART, s.r.o., IČO: 342, 919 55 Kátlovce

Súpisová hodnota v eur: 2 347,92

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 15 000,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SLOV - MART, s.r.o., IČO: 342, 919 55 Kátlovce

Súpisová hodnota v eur: 15 000,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 3 600,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SPOLAGRO, s.r.o., IČO: 34 152 253, 272, 913 23 Durbodiel

Súpisová hodnota v eur: 3 600,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 736,00

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SPOLAGRO, s.r.o., IČO: 34 152 253, 272, 913 23 Durbodiel

Súpisová hodnota v eur: 2 736,00

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 1 287,30

Právny dôvod vzniku: obchodnoprávny vzťah

Dlžník: SPOLAGRO, s.r.o., IČO: 34 152 253, 272, 913 23 Durbodiel

Súpisová hodnota v eur: 1 287,30