Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 128 z roku 2013 dňa 4.7.2013
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

1.

Celková suma v eur: 730,27

Právny dôvod vzniku: nezistený (neznámy)

Dlžník: SUKMONT, a.s., IČO: 36 443 352, Vihorlatská 1429, 069 01 Snina

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: majetok nie je možné speňažiť, resp. vymáhanie majetku je zjavne neúčelné

 

2.

Celková suma v eur: 1 892,05

Právny dôvod vzniku: nezistený (neznámy)

Dlžník: KOVOŠROT Bratislava, štátny podnik, IČO: 00 011 347, Jarabinková 4, 821 09 Bratislava

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: majetok nie je možné speňažiť, resp. vymáhanie majetku je zjavne neúčelné

 

3.

Celková suma v eur: 2 363,83

Právny dôvod vzniku: nezistený (neznámy)

Dlžník: Agria, spol. s r.o., IČO: 31 592 309, Rúbanisko III/41 984 03 Lučenec

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: majetok nie je možné speňažiť, resp. vymáhanie majetku je zjavne neúčelné

 

4.

Celková suma v eur: 85 818,20

Právny dôvod vzniku: nezistený (neznámy)

Dlžník: GROUP STAV, s.r.o., IČO: 36 241 881, U Nádražia 2, 920 01 Hlohovec

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: majetok nie je možné speňažiť, resp. vymáhanie majetku je zjavne neúčelné

 

5.

Celková suma v eur: 4 328,35

Právny dôvod vzniku: nezistený (neznámy)

Dlžník: Dušanovi Rodičovi - RODA –VODA, IČO: 34216391, Hurbanova 2467/8, 921 01 Piešťany

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: majetok nie je možné speňažiť, resp. vymáhanie majetku je zjavne neúčelné

 

6.

Celková suma v eur: 1 239,15

Právny dôvod vzniku: nezistený (neznámy)

Dlžník: VODOSTAV - SV, a.s., IČO: 35 787 261, Drieňová 7, 826 55 Bratislava

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: majetok nie je možné speňažiť, resp. vymáhanie majetku je zjavne neúčelné

 

7.

Celková suma v eur: 209,81

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: ELESCO, s.r.o., IČO: 36275557, A. Hlinku 18/32, 921 01 Piešťany

Súpisová hodnota v eur: 209,81

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

8.

Celková suma v eur: 579,39

Právny dôvod vzniku: refakturácia tovaru a služieb

Dlžník: TESIO s.r.o., IČO: 34146890, Sabinovská 10, 821 02 Bratislava

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

9.

Celková suma v eur: 268,20

Právny dôvod vzniku: refakturácia tovaru a služieb

Dlžník: TESIO s.r.o., IČO: 34146890, Sabinovská 10, 821 02 Bratislava

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

10.

Celková suma v eur: 1 726,18

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: STAVO, s.r.o., IČO: 36245151, Štefánikova 14, 920 01 Hlohovec

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

11.

Celková suma v eur: 3 602,46

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: STAVO, s.r.o., IČO: 36245151, Štefánikova 14, 920 01 Hlohovec

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

12.

Celková suma v eur: 589,67

Právny dôvod vzniku: dodanie motorovej nafty

Dlžník: Michal Vatrt MIDAGAS, IČO: 35240334, Piešťanská ulica 124, 922 10 Trebatice

Súpisová hodnota v eur: 29,48

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

13.

Celková suma v eur: 235,97

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: STAVING & C.O., spol. s r.o., IČO: 36235229, so sídlom Orviská cesta 1, 921 01 Piešťany

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

14.

Celková suma v eur: 1 055,85

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: Miroslav Labuda, IČO: 37472143, 354, 922 01 Ostrov

Súpisová hodnota v eur: 1 055,85

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

15.

Celková suma v eur: 537,21

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: PROFSTAV spol. s r.o., IČO: 34 112 472, Komenského 24, 921 01 Piešťany

Súpisová hodnota v eur: 537,21

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

16.

Celková suma v eur: 384,42

Právny dôvod vzniku: dodanie služby

Dlžník: PROFSTAV spol. s r.o., IČO: 34 112 472, Komenského 24, 921 01 Piešťany

Súpisová hodnota v eur: 384,42

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

17.

Celková suma v eur: 10230,19

Právny dôvod vzniku: stavebné práce

Dlžník: STAPROS STAV, s.r.o., IČO: 36 250 058, Hlboká 102, 921 01 Piešťany

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

18.

Celková suma v eur: 8091,8

Právny dôvod vzniku: stavebné práce

Dlžník: STAPROS STAV, s.r.o., IČO: 36 250 058, Hlboká 102, 921 01 Piešťany

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

19.

Celková suma v eur: 15586,83

Právny dôvod vzniku: stavebné práce

Dlžník: STAPROS STAV, s.r.o., IČO: 36 250 058, Hlboká 102, 921 01 Piešťany

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

20.

Celková suma v eur: 11651,05

Právny dôvod vzniku: stavebné práce

Dlžník: STAPROS STAV, s.r.o., IČO: 36 250 058, Hlboká 102, 921 01 Piešťany

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia

 

21.

Celková suma v eur: 5598,19

Právny dôvod vzniku: stavebné práce

Dlžník: STAPROS STAV, s.r.o., IČO: 36 250 058, Hlboká 102, 921 01 Piešťany

Súpisová hodnota v eur: 1,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 1.6.2013

Dôvod vylúčenia zo súpisu: náklady na speňaženie majetku by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia