Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 135 z roku 2013 dňa 16.7.2013
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Oprava podania

V súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 104/2013 vydanom dňa 31.5.2013, v Kapitole Konkurzy a reštrukturalizácie, na str. 47 je celková suma a súpisová hodnota peňažnej pohľadávky voči dlžníkovi TransQ s.r.o., IČO: 46 166 696, Gen. M. R. Štefánika 373/11, 911 01 Trenčín 546,00 eur namiesto sumy 5446,00 eur.

 

V doplnení súpisu všeobecnej podstaty, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 127/2013 vydanom dňa 31.7.2013, v Kapitole Konkurzy a reštrukturalizácie, na str. 7 až 9 sa pri každej pohľadávke voči dlžníkovi Ing. Milan Očadlík, IČO: 31220860, Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo opravuje súpisová hodnota na 1,00 eur.