Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/22/2012

Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze

 • Úpadca Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
  IČO: 36207489
  Pekárska 11
  917 01  Trnava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 139 z roku 2013 dňa 22.7.2013
 • Spisová značka - súd 25K/22/2012
 • Spisová značka - správca 25K/22/2012 S1328
Text

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 2 515,97 eur

Právny dôvod vzniku: nevyúčtované peniaze vybraté dlžníkom z pokladne úpadcu

Dlžník: Svetlana Frimmová, 172, 976 02 Staré Hory

Súpisová hodnota v eur: 2 515,97 eur