Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 148 z roku 2013 dňa 2.8.2013
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Veriteľ: VP AGRO Slovensko spol. s r.o., IČO: 36680206, Ružindolská 14, 917 01 Trnava

Prihlásená suma v eur: 27 907,93