Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/22/2012

Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze

 • Úpadca Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
  IČO: 36207489
  Pekárska 11
  917 01  Trnava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 210 z roku 2013 dňa 30.10.2013
 • Spisová značka - súd 25K/22/2012
 • Spisová značka - správca 25K/22/2012 S1328
Text

Zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Veriteľ: Telefónica Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, Einsteinova 24, Bratislava

Prihlásená suma v eur: 105,75