Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/22/2012

Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze

 • Úpadca Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
  IČO: 36207489
  Pekárska 11
  917 01  Trnava
 • Druh Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 52 z roku 2014 dňa 17.3.2014
 • Spisová značka - súd 25K/22/2012
 • Spisová značka - správca 25K/22/2012 S1328
Text

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu v eur: 803,32

Celková suma pohľadávok proti podstate v eur: 485,51

Lehota na schválenie: 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku