Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/40/2013

ML Team, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca ML Team, s.r.o. v konkurze
  IČO: 36253227
  Záhradnícka 130/23
  929 01  Dunajská Streda
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 103 z roku 2014 dňa 2.6.2014
 • Spisová značka - súd 25K/40/2013
 • Spisová značka - správca 25K/40/2013 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu ML Team, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 253 227, Záhradnícka 130/23, 929 01 Dunajská Streda, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 11. júla 2014 o 10.00 hod. v sídle Advokátskej kancelárie LLPMV Lawyers s.r.o. na adrese Belopotockého 2, 811 05 Bratislava s týmto programom:

1. prezentácia a otvorenie,

2. voľba prvých členov veriteľského výboru,

3. rozhodovanie o výmene správcu,

4. záver.

Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti; právnické osoby predložia aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.