Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/11/2013

KORD-GYT, s.r.o.

 • Úpadca KORD-GYT, s.r.o.
  IČO: 36672483
  Smetanov háj 282/5
  919 22  Dunajská Streda
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 119 z roku 2014 dňa 24.6.2014
 • Spisová značka - súd 25K/11/2013
 • Spisová značka - správca 25K/11/2013 S1148
Text

Iná majetková hodnota

 

Nespotrebovaná časť  preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle uznesenia OS Trnava, sp.zn.   25K/11/2013-536 zo dňa 21.11.2013, uverejnené v OV 230/2013.

 

Súpisová hodnota:  456,09 EUR.