Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/11/2013

KORD - GYT, s.r.o.

 • Úpadca KORD - GYT, s.r.o.
  IČO: 36672483
  Smetanov háj 282/5
  929 01  Dunajská Streda
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 122 z roku 2014 dňa 27.6.2014
 • Spisová značka - súd 25K/11/2013
 • Spisová značka - správca 25K/11/2013 S1148
Text

JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu:   KORD-GYT, s.r.o., so sídlom Smetanov háj 282/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 672 483,  zvoláva tretiu schôdzu veriteľov,  ktorá sa uskutoční dňa 17.07.2014 o 10.45 hod. v budove Slovenskej konsolidačnej, a.s.,  na adrese Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, VI. poschodie (zasadačka), s nasledujúcim programom:

 

1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov

2. Informácia o stave konkurzu

3. Voľba  veriteľského výboru

4. Záver

 

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp. dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.

JUDr. Štefan Dostál, správca