Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 103 z roku 2015 dňa 2.6.2015
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.

Veriteľ: Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce – Paderovce, IČO: 00 699 381, 107, 919 30 Radošovce

Prihlásená suma v eur: 18 336,92