Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/3/2009

T.E.-TEPELNÁ ENERGIA, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca T.E.-TEPELNÁ ENERGIA, s.r.o. v konkurze
  IČO: 44794550
  Klincová 37/B
  82108  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 207 z roku 2011 dňa 27.10.2011
 • Spisová značka - súd 2R/3/2009
 • Spisová značka - správca 2R/3/2009 S1436
Text

Správca vyzýva veriteľov úpadcu: Adamec Peter, SNP 21, Prievidza; INSTA-PL s.r.o., Inžinierska 2, Prievidza; Juríček Pavel, Lipová 2, Kanianka; Ing. Klačko Miroslav, Ul. 1. Mája 18, Nitra; Ing. Kováč Jozef, Domovina 13, Zemianske Kostoľany; Mazáň Branislav, Lúčky 7, Bojnice; Mečiar Cyril, Stred 44, Považská Bystrica; Vida Ján, Nová 10, Kanianka, aby doručili na adresu kancelárie správcu na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava alebo oznámili telefonicky na tel. č. 02/5010 2111 alebo faxom na 02/5010 2121 alebo mailom na office@ikrenyirehak.sk čísla účtov, na ktoré budú veriteľom vyplatené pomerné časti z výťažku zo speňaženia majetku úpadcu - I. čiastkový rozvrh.