Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 32K/3/2008

NEA spoločnosť s ručením obmedzeným

 • Úpadca NEA spoločnosť s ručením obmedzeným
  IČO: 18048889
  Potravinárska 6
  949 01  Nitra
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 159 z roku 2012 dňa 17.8.2012
 • Spisová značka - súd 32K/3/2008
 • Spisová značka - správca 32K/3/2008 S1229
Text

Vylúčenie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty :

Typ súpisovej položky majetku: peňažná pohľadávka, popis: premlčaná pohľadávka voči spoločnosti Dr.Gona, s.r.o., právny dôvod vzniku: neuhradená fa. za služby, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 0, -EUR, deň vylúčenia: 13.7.2012, dôvod vylúčenia: zjavne neúčelné vymáhanie majetku podľa § 81 ods.1 ZoKR, súhlas zástupcu veriteľov udelený 13.7.2012,

Typ súpisovej položky majetku: peňažná pohľadávka, popis: premlčaná pohľadávka voči spoločnosti Eminenta, s.r.o., právny dôvod vzniku: neuhradená fa. za služby, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 0, -EUR, deň vylúčenia: 13.7.2012, dôvod vylúčenia: zjavne neúčelné vymáhanie majetku podľa § 81 ods.1 ZoKR, súhlas zástupcu veriteľov udelený 13.7.2012

Typ súpisovej položky majetku: peňažná pohľadávka, popis: premlčaná pohľadávka voči spoločnosti G.M.D.K, s.r.o., právny dôvod vzniku: neuhradená fa. za služby, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 0, -EUR, deň vylúčenia: 13.7.2012, dôvod vylúčenia: zjavne neúčelné vymáhanie majetku podľa § 81 ods.1 ZoKR, súhlas zástupcu veriteľov udelený 13.7.2012

Typ súpisovej položky majetku: peňažná pohľadávka, popis: premlčaná pohľadávka voči spoločnosti Nea holding, a.s., právny dôvod vzniku: postúpená neuhradená pohľadávka, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 0, -EUR, deň vylúčenia: 13.7.2012, dôvod vylúčenia: zjavne neúčelné vymáhanie majetku podľa § 81 ods.1 ZoKR, súhlas zástupcu veriteľov udelený 13.7.2012.

V Nitre, dňa 14.8.2012