Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/6/2012

2M elektro.sk, s. r. o.

 • Úpadca 2M elektro.sk, s. r. o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101  Bratislava
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 167 z roku 2012 dňa 30.8.2012
 • Spisová značka - súd 4K/6/2012
 • Spisová značka - správca 4K/6/2012 S1503
Text

 

Číslo súpisovej položky majektu Typ súpisovej položky majektu Dlžník Právny dôvod vzniku pohľadávky Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku 671 Peňažná pohľadávka Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I Vrátený preddavok úpadcovi 1/1 598,88

Mgr. Dušan Marko