Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/6/2012

2M elektro.sk, s. r. o.

 • Úpadca 2M elektro.sk, s. r. o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101  Bratislava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2013 dňa 10.1.2013
 • Spisová značka - súd 4K/6/2012
 • Spisová značka - správca 4K/6/2012 S1503
Text
672 Peňažná pohľadávka JUDr. Peter Molnár, súdny exekútor, Kupeckého 29, 040 01 Košice Exekučné konanie EX1077/11 - Suma vo výške 130,46 EUR bola vymožená v priebehu exekúcie a nebola poukázaná oprávnenému, v zmysle ustanovenia § 48 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov bola poukázaná na účet úpadcu. 1/1 130,46 EUR

Mgr. Dušan Marko, správca