Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/6/2012

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  851 01   Bratislava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 164 z roku 2013 dňa 26.8.2013
 • Spisová značka - súd 4K/6/2012
 • Spisová značka - správca 4K/6/2012 S1503
Text

 

673 Peňažná pohľadávka Daňový úrad, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava Nadmerný odpočet za január 2012 1/1 1 013,98 € 674 Peňažná pohľadávka Daňový úrad, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava Nadmerný odpočet za február 2012 1/1 1 324,44 € 675 Peňažná pohľadávka Daňový úrad, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava Nadmerný odpočet za marec 2012 1/1 1 560,22 € 676 Peňažná pohľadávka Daňový úrad, Ševčenkova, 32, 850 00 Bratislava Nadmerný odpočet za apríl 2012 1/1 156,03 €

Mgr. Dušan Marko, správca