Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/72/2012

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109  Bratislava - Ružinov
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 27 z roku 2014 dňa 10.2.2014
 • Spisová značka - súd 3K/72/2012
 • Spisová značka - správca 3K/72/2012 S1382
Text

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca úpadcu 1. Bratislavská realitná, s.r.o., Trenčianska 11, 821 09 Bratislava, IČO : 36 611 549, týmto oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote boli doručené nasledovné prihlášky pohľadávok : Veriteľ : EuroFinancovanie s.r.o., sídlo : Nové Záhrady I č.13/A, Bratislava, IČO : 44 731 906, prihlásená suma  :  9.194,50  EUR.