Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K-66-2003

ZVL – SVM – Spoločnosť pre výrobu motocyklov, s.r.o.

 • Úpadca ZVL – SVM – Spoločnosť pre výrobu motocyklov, s.r.o.
  IČO: 31618821
  Centrum 12/17
  01701  Považská Bystrica
 • Druh Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 54 z roku 2014 dňa 19.3.2014
 • Spisová značka - súd 4K-66-2003
 • Spisová značka - správca 4K-66-2003
Text

Správca konkurznej podstaty úpadcu ZVL – SVM – Spoločnosť pre výrobu motocyklov, s.r.o. , IČO: 31618821 vyhlasuje 7 kolo ponukového konania na predaj majetku z konkurznej podstaty úpadcu:

-          Obchodné podiely

-          Pohľadávky

-          Cenné papiere

Bližšie informácie o predmete speňaženia je možné získať priamo u správcu na adrese:

Námestie 1. mája 14, 92101, Piešťany; tel.č.0903/478 651

Lehota na podanie ponúk je do 24.03.2014

Otváranie obálok sa uskutoční na KS v Ba do 5 dní po ukončení verejného ponukového konania.