Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/6/2012

2M elektro.sk, s. r. o.

 • Úpadca 2M elektro.sk, s. r. o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101  Bratislava
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2014 dňa 28.3.2014
 • Spisová značka - súd 4K/6/2012
 • Spisová značka - správca 4K/6/2012 S1503
Text
Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Dlžník/Banka Číslo účtu Podielové spoluvlastníctvo Mena Súpisová hodnota majetku 677 Pohľadávka z účtu Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18 , Bratislava 815 63  č. účtu: 4008761718/7500 1/1 EUR 915,15 678 Pohľadávka z účtu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, Bratislava 813 33   č. účtu: 1100670006/1111 1/1 EUR 0,39

Mgr. Dušan Marko, správca