Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/89/2013

Zvolnet, s r.o.

 • Úpadca Zvolnet, s r.o.
  IČO: 36745111
  Predmestie 1403/3
  96001  Zvolen
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 94 z roku 2014 dňa 20.5.2014
 • Spisová značka - súd 2K/89/2013
 • Spisová značka - správca 2K/89/2013/S1151
Text

pohľadávky voči digimark s.r.o., Predmestie 3, 96001 Zvolen, IČO 31606423 v nasledovnom členení:

- pohľadávka zo dňa 28.08.2013 10.000,-EUR

- pohľadávka zo dňa 28.08.2013    1.250,-EUR

- pohľadávka zo dňa 30.08.2013     1.300,-EUR