Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/33/2014

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.

 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522  Veľké Úľany
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 94 z roku 2015 dňa 20.5.2015
 • Spisová značka - súd 36K/33/2014
 • Spisová značka - správca 36K/33/2014 - S 1572
Text
Poradové číslo Hlavná kategória Názov Popis Cena(EUR) Počet Detaily 1 nehnuteľnosti Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 3476 pre k.ú. Veľké Úľany Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 3476 pre k.ú. Veľké Úľany 2895,3 1 Číslo LV: 3476 Číslo parcely: 4875/3 Druh pozemku: Orná pôda Katastrálne územie: Veľké Úľany Popis nehnuteľnosti: Termín dražby: Štát: Slovenská republika Obec: Veľké Úľany Výmera / Rozloha: 3217 2 nehnuteľnosti Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 3476 pre k.ú. Veľké Úľany Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 3476 pre k.ú. Veľké Úľany 322,2 1 Číslo LV: 3476 Číslo parcely: 4875/103 Druh pozemku: orná pôda Katastrálne územie: Veľké Úľany Popis nehnuteľnosti: Termín dražby: Štát: Slovenská republika Obec: Veľké Úľany Výmera / Rozloha: 358 3 nehnuteľnosti Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 3476 pre k.ú. Veľké Úľany Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 3476 pre k.ú. Veľké Úľany 702,9 1 Číslo LV: 3476 Číslo parcely: 4875/203 Druh pozemku: orná pôda Katastrálne územie: Veľké Úľany Popis nehnuteľnosti: Termín dražby: Štát: Slovenská republika Obec: Veľké Úľany Výmera / Rozloha: 781 4 nehnuteľnosti Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 3476 pre k.ú. Veľké Úľany Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 3476 pre k.ú. Veľké Úľany 3411,9 1 Číslo LV: 3476 Číslo parcely: 4877/1 Druh pozemku: orná pôda Katastrálne územie: Veľké Úľany Popis nehnuteľnosti: Termín dražby: Štát: Slovenská republika Obec: Veľké Úľany Výmera / Rozloha: 3791 5 nehnuteľnosti Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 3476 pre k.ú. Veľké Úľany Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 3476 pre k.ú. Veľké Úľany 3683,7 1 Číslo LV: 3476 Číslo parcely: 4877/2 Druh pozemku: orná pôda Katastrálne územie: Veľké Úľany Popis nehnuteľnosti: Termín dražby: Štát: Slovenská republika Obec: Veľké Úľany Výmera / Rozloha: 4093 6 nehnuteľnosti Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 3476 pre k.ú. Veľké Úľany Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 3476 pre k.ú. Veľké Úľany 1188 1 Číslo LV: 3476 Číslo parcely: 4877/101 Druh pozemku: orná pôda Katastrálne územie: Veľké Úľany Popis nehnuteľnosti: Termín dražby: Štát: Slovenská republika Obec: Veľké Úľany Výmera / Rozloha: 1320