Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/23/2012

NOVÁ DREVINA s. r. o.

 • Úpadca NOVÁ DREVINA s. r. o.
  IČO: 30226813
  Bytčická 89
  010 01  Žilina
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 192 z roku 2015 dňa 7.10.2015
 • Spisová značka - súd 3K/23/2012
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 3K/23/2012/S1490
Text

Súpisová položka majetku č. 54 

Typ súpisovej zložky: pohľadávka z účtu v banke

Právny dôvod : vratka nadmerného odpočtu DPH

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 588,36 EUR 

 

V Ružomberku dňa 2.10.2015

JUDr. Michal Brož, správca