Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/36/2016

F.B.A., s.r.o.

 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Námestie hraničiarov 6a
  851 03  Bratislava
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 25 z roku 2017 dňa 6.2.2017
 • Spisová značka - súd 4K/36/2016
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/36/2016- S1754
Text

Súpis majetku všeobecnej  podstaty

Deň zapísania majetku pod č.1 až  5 do všeobecnej podstaty:                   30.01.2017

 

Číslo súpisovej položky

Typ súpisovej položky

Popis súpisovej položky

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota v eurách z účtovnej evidencie

1

Hnuteľný majetok

Držiak na reproduktor + nástenný držiak, AFB-DHM2 1kus, rok 2013

 

1/1

 

76,68

2

Hnuteľný majetok

Monitor LED LG 42LN575S výrobné číslo 310MAWLBE641, rok 2013

1/1

390,83

3

Hnuteľný majetok

Monitor LG 42LN5400 výrobne číslo 311WRVZ0L903 + držiak, rok 2013

1/1

324,17

4

Hnuteľný majetok

Riad sklenený – nekompletný , 2013

1/1

10,00

5

Hnuteľný majetok

Mobilný telefón- Samsung Keystone 2 GT-E1200, rok nadobudnutia 2014

1/1

1,00

 

 

 

V Bratislave, dňa 01.02.2017

 

MK Recovery, k.s., správca