Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 40K/61/2016

OBUV Partizánske, a.s.

 • Úpadca OBUV Partizánske, a.s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  95801  Partizánske
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 168 z roku 2017 dňa 4.9.2017
 • Spisová značka - súd 40K/61/2016
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 40K/61/2016 S1792
Text

Na zasadnutí zástupcu veriteľov zo dňa 28.08.2017 bolo Uznesením č. 03/08/2017 - VV schválené vylúčenie pohľadávok úpadcu voči spoločnosti TERM, spol. s r. o., IČ: 415 39460, Hájecká 1194/12, Černovice, Brno, zapísaných v zozname majetku pod č. 428-480 zo súpisu majetku úpadcu.

 

Č. súp. zložky

Popis súpisovej zložky majetku

Celková suma pohľadávky

Súpisová hodnota

Právny dôvod

číslo faktúry

428.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 460

2 212,68 €

2 212,68 €

Prenájom majetku za 4. Q 2015 na zákl. "Zmluva o nájme hnuteľných vecí" z 8.1.2015

15210034

429.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 461

6 000,00 €

6 000,00 €

Vybavovanie spotrebiteľských reklamácií, na zákl. "Zmluva o obch. spolupráci č. 012009" a Dodatok č.1" z 2.1.2010

15210035

430.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 462

514,00 €

514,00 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012699

431.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 463

13,10 €

13,10 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1706000004

432.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 464

31,90 €

31,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012894

433.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 465

39,10 €

39,10 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012895

434.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 466

50,90 €

50,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012896

435.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 467

29,40 €

29,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012897

436.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 468

14,10 €

14,10 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1707000013

437.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 469

43,50 €

43,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1707000014

438.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 470

11,80 €

11,80 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1711000006

439.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 471

3,80 €

3,80 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1719000007

440.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 472

10,50 €

10,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1714000008

441.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 473

13,50 €

13,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1715000008

442.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 474

2 357,20 €

2 357,20 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012346

443.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 475

173,70 €

173,70 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012390

444.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 476

1 216,60 €

1 216,60 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012391

445.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 477

1 238,50 €

1 238,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012392

446.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 478

5,00 €

5,00 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1704000009

447.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 479

12,10 €

12,10 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1704000008

448.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 480

11,20 €

11,20 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1705000010

449.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 481

11,70 €

11,70 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1707000012

450.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 482

4,40 €

4,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1717000007

451.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 483

200,90 €

200,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012700

452.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 484

191,40 €

191,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012701

453.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 485

142,50 €

142,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012702

454.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 486

91,90 €

91,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012703

455.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 487

41,50 €

41,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012704

456.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 488

23,60 €

23,60 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012705

457.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 489

527,40 €

527,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012706

458.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 490

88,40 €

88,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012707

459.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 491

56,70 €

56,70 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012708

460.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 492

57,30 €

57,30 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012709

461.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 493

19,40 €

19,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1705000011

462.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 494

9,10 €

9,10 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1706000005

463.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 495

10,90 €

10,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1717000008

464.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 496

33,50 €

33,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1714000007

465.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 497

17,30 €

17,30 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1099012788

466.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 498

11,90 €

11,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1704000015

467.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 499

8,40 €

8,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1705000019

468.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 500

15,90 €

15,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1707000021

469.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 501

9,00 €

9,00 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1719000010

470.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 502

11,80 €

11,80 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1711000009

471.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 503

10,60 €

10,60 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1711000010

472.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 504

11,20 €

11,20 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1717000014

473.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 505

22,60 €

22,60 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1705000021

474.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 506

24,60 €

24,60 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1717000013

475.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 507

3,30 €

3,30 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1705000020

476.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 508

11,00 €

11,00 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1707000022

477.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 509

11,50 €

11,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1705000022

478.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 510

11,90 €

11,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1705000023

479.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 511

13,30 €

13,30 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1707000024

480.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM, s.r.o., Hájecká 12, 618 00  Brno, ČR, IČO: 41 539 512

14,30 €

14,30 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska" z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1707000023

 

V Trenčíne, dňa 28.08.2017

 

JUDr. Barbora Koncová, správca