Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/36/2016

F.B.A., s.r.o.

 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. hraničiarov 6/a / 0
  85103  Bratislava-Petržalka
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 197 z roku 2017 dňa 16.10.2017
 • Spisová značka - súd 4K/36/2016
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/36/2016 S1754
Text

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej  podstaty

Deň zapísania majetku pod č.45 do všeobecnej podstaty:                      27.06.2017                

Číslo súpisovej zložky: 45

Typ súpisnej zložky majetku:         peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky:                  peňažná pohľadávka zaplatená správcovi na základe výzvy správcu z dôvodu                                                         porušenia povinnosti konateľa spoločnosti

Súpisová hodnota:                         12 500,00  EUR

 

V Bratislave, dňa 11.10.2017

MK Recovery, k.s., správca