Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Súpis oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 215 z roku 2018 dňa 8.11.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, IČO: 00 686 832, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, č. pohľadávky v zozname pohľadávok: 143:

č. zl.

opis súpisovej zložky majetku

podiel

súpisová hodnota

1

Parná kotolňa na zemný plyn - rýchlovyvýjač pary a teplovodná kotolňa:

rýchlovyvýjač pary Certuss s príslušenstvom,

kompresor Orlík PKS4-20/50,

kotol teplovodný závesný Viessmann Vitodens 200.

1

118 460,13 €

2

Teplovodná kotolňa na zemný plyn pre administratívnu budovu:

kotol teplovodný závesný Viessmann Vitodens 200W - 2 ks.

1

30 165,54 €

3

Teplovzdušné kúrenie a kachle na zemný plyn pre sklad materiálu:

teplovzdušný ohrievač Lersen Alfa TOP 49,

kachle plynové Beta 5M.

1

15 448,49 €

4

Teplovodná kotolňa na zemný plyn pre kruhovú pec:

kotol teplovodný závesný Viessmann Vitodens 200W.

1

16 326,95 €

5

Teplovodná kotolňa a teplovzdušné kúrenie  na zemný plyn pre Halu 2:

kotol teplovodný závesný Viessmann Vitodens 200W - 6 ks,

teplovzdušný ohrievač Alfa TOP49 - 16 ks.

1

143 386,63 €

6

Teplovodná kotolňa a teplovzdušné kúrenie  na zemný plyn pre Halu 3:

kotol teplovodný závesný Viessmann Vitodens 200W - 6 ks,

teplovzdušný ohrievač Alfa TOP49 - 16 ks.

1

133 325,87 €

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.