Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/29/2006

R.S.K. spol. s r.o. "v konkurze"

 • Úpadca R.S.K. spol. s r.o. "v konkurze"
  IČO: 31581561
  Cukrovarská 12
  97901  Rimavská Sobota
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 149 z roku 2019 dňa 5.8.2019
 • Spisová značka - súd 1K/29/2006
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 1K/29/2006 S527
Text

Správca, v súlade s ust. § 77 ods. 6 ZKR, opätovne stanovuje hodnotu jednotlivých súpisových položiek zapísaného majetku úpadcu takto:

 

30)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba - trafostanica

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 4344

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/24

Súpisné číslo: 2817

Spoluvlastnícky podiel: 18/1000

Súpisová hodnota majetku: 513,35 €

 

31)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – dočisťovacia stanica

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 4344

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/28

Súpisné číslo: 2818

Spoluvlastnícky podiel: 18/1000

Súpisová hodnota majetku: 245,53 €

 

32)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Strojovňa

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 4344

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/26

Súpisné číslo: 2819

Spoluvlastnícky podiel: 18/1000

Súpisová hodnota majetku: 216,64 €

 

33)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Laboratórium

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 4344

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/25

Súpisné číslo: 2820

Spoluvlastnícky podiel: 18/1000

Súpisová hodnota majetku: 416,60 €

 

34)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba - Ducháreň

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 4344

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/23

Súpisné číslo: 2821

Spoluvlastnícky podiel: 18/1000

Súpisová hodnota majetku: 283,56 €

 

35)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – aktívna nádrž + prívod. žľab

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 4344

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/2

Súpisné číslo: bez

Spoluvlastnícky podiel: 18/1000

Súpisová hodnota majetku: 25.280,76 €

 

36)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Lapače piesku

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 4344

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/27

Súpisné číslo: bez

Spoluvlastnícky podiel: 18/1000

Súpisová hodnota majetku: 168,07 €

 

37)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – prí. bud. odstredivky

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 4344

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/29

Súpisné číslo: bez

Spoluvlastnícky podiel: 18/1000

Súpisová hodnota majetku: 166,66 €

 

38)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – dosadzovacia nádrž

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 4344

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/30

Súpisné číslo: bez

Spoluvlastnícky podiel: 18/1000

Súpisová hodnota majetku: 2.937,30 €

 

Mgr. Robert Antal

správca