Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2020 dňa 3.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 03.12.2019 boli doručené nasledovné pohľadávky:

veriteľa ARTEX, s.r.o., IČO:36194484,  Zimná 221/85, Spišská Nová Ves  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4925      vo výške                597,49 €

pod poradovým číslom      4926      vo výške                147,33 €

veriteľa Pračková Alena, Papradno 90, Papradno  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4927      vo výške                1 337,46 €

veriteľa Mudráková Zdenka, Dolná Mariková 273, Dolná Mariková- Besné  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom.   4928      vo výške                 1 891,46 €

veriteľa Michálková Marta, Rozkvet 2072/154-26, Považská Bystrica je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      4929      vo výške                1 238,50 €

veriteľa Miroslava Trávničková, Kalinčiakova 297/13, Senica je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      4930      vo výške                2 085,84 €

veriteľa Emília Hrúzová, Poruba 353, Poruba je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4931      vo výške                1 725,85 €  

veriteľa Lýdia Kotlárová, rodená Sťahelová, Benedikta 30/5, Prievidza je zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom                4932      vo výške                 3 523,27 €

veriteľa Alžbeta Loduhová,  Krížna 159/2, Streženice  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4933      vo výške                2 354,00 €

veriteľa Denisa Gajdošová,  Mojmírova 4, Zvolen je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom.     4934      vo výške                1 246,58 €

veriteľa Anna Feríková,  Písecká 748/4, Veľký Krtíš  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4935      vo výške                1 515,19 €

veriteľa Katarína Hajtolová, SNP 20/201, Lovinobaňa je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4936      vo výške                2 393,68 €

veriteľa Lucia Hajtolová, SNP 201/20, Lovinobaňa je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4937      vo výške                2 222,09 €

veriteľa Bianka Kertészová,  Panické Dravce 3, Panické Dravce je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4938      vo výške                1 761,96 €

veriteľa Katarína Golianová, Sklárska 57, Poltár  je zapísaná do zoznamu

pod poradovým číslom      4939      vo výške                4 041,00 €

veriteľa Mária Sedliačková, Lánska 944/65, Považská Bystrica je zapísaná do zoznamu

pod poradovým číslom      4940      vo výške                745,18 €

veriteľa Hosszúová Alžbeta,  Hviezdoslavová 2705/11, Komárno  94501  je zapísaná do zoznamu 

pod poradovým číslom      4941      vo výške                1 674,40 €

veriteľa Ivaničová Anna,  Okružná 626/26, Koš  je zapísaná do zoznamu

pod poradovým číslom      4942      vo výške                1 170,21 €

veriteľa Miroslava Juhaniaková, Malohontská 1538/33, Rimavská Sobota  je zapísaná do zoznamu

pod poradovým číslom      4943      vo výške                26,35 €

veriteľa Iveta Varačková, Staničná 505/6, Drahovce 922 41  je zapísaná do zoznamu

pod poradovým číslom      4944      vo výške                1 104,23 €

veriteľa Janka Holíková, Horná Mičiná 176, 97401 Banská Bystrica je zapísaná do zoznamu

pod poradovým číslom      4945      vo výške                258,94 €

veriteľa Simona Jarolímková, A.Kmeťa 176/38, Malý Krtíš je zapísaná do zoznamu

pod poradovým číslom      4946      vo výške                2 706,74 €

veriteľa Pekný deň, s.r.o., IČO:36768723,  Kozárovce 805, Kozárovce 935 22 je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom    4947      vo výške                 7 677,61 €

veriteľa Monika Maráková, Okružná 473/19, Veľký Krtíš  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4948      vo výške                2 261,64 €

veriteľa Mamisová Helena, Šebešťanová 239, Šebešťanová  je zapísaná do zoznamu

pod poradovým číslom      4949      vo výške                1 107,83 €

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty