Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2020 dňa 3.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 04.12.2019, boli doručené nasledovné  pohľadávky:

veriteľa SR - Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, IČO:424995000019,  Radlinského 37, Bratislava  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom              4950      vo výške                 177,00 €

veriteľa Ján Matúška-VAMARK, IČO:35135379, Ulica Sadová 85/2, 98401 Lučenec  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom              4951      vo výške                770,40 €

                     pod poradovým číslom              4952      vo výške                 770,40 €

veriteľa MOMAP, s.r.o., IČO:36424056, Harabiny 247, Lipovec  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      4953      vo výške                6 593,41 €

pod poradovým číslom      4954      vo výške                1 914,73 €

pod poradovým číslom      4955      vo výške                1 499,50 €

pod poradovým číslom      4956      vo výške                1 888,64 €

pod poradovým číslom      4957      vo výške                1 520,82 €

veriteľa REZPA, spol. s.r.o., IČO:31626289, Dolný Val 120/3, 01001 Žilina  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom    4958      vo výške                    818,50 €

pod poradovým číslom      4959      vo výške                1 868,66 €

pod poradovým číslom      4960      vo výške                   111,05 €

pod poradovým číslom      4961      vo výške                   933,24 €

pod poradovým číslom      4962      vo výške                   162,89 €

pod poradovým číslom      4963      vo výške                   916,13 €

pod poradovým číslom      4964      vo výške                1 096,13 €

pod poradovým číslom      4965      vo výške                1 151,65 €

pod poradovým číslom      4966      vo výške                1 151,65 €

pod poradovým číslom      4967      vo výške                1 989,28 €

veriteľa Božena Hanesová, P. Dobšinského 2307/55, Lučenec je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      4968      vo výške                632,30 €

veriteľa Miriam Hulmanová, SNP 289/8, Vrbové  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4969      vo výške                1 978,27 €

veriteľa Marián Lunter,  Zadarská 7, Banská Bystricaje zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4970      vo výške                1 218,93 €

veriteľa Možješová Jarmila,  1.mája  201, Milochov  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4971      vo výške                1 487,50 €

veriteľa Jana Olejníková, Mgr., Nová Hrboltová 52, Ružomberok  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      4973      vo výške                494,14 €

veriteľa Anna Lajgutová, Stránska 101, Figa, 982 51   je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      4974      vo výške                1 917,52 €

veriteľa Lýdia Košková, Budiná, 98512 Tuhár  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4975      vo výške                1 062,41 €

veriteľa OMNIS SECURITY SERVICE BB, s.r.o., IČO:36031194, Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom              4976      vo výške                 107,42 €

                                                         pod poradovým číslom     4977       vo výške                222,00 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty