Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2020 dňa 3.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 06.12.2019  boli doručené nasledovné  pohľadávky:

veriteľa STUDIO - KOLOR, s.c. A.BARTCZAK, B. SZAFRANEK, IČO:471618590,  ul. Wróblewskiego 19a, Lódź   je zapísaná do zoznamu pohľadávok    pod poradovým číslom    5029      vo výške                 337,88 €

pod poradovým číslom   5030      vo výške                737,20 €

pod poradovým číslom   5031      vo výške                450,51 €

pod poradovým číslom   5032      vo výške                962,46 €

pod poradovým číslom   5033      vo výške                962,46 €

pod poradovým číslom   5034      vo výške                51,19 €

pod poradovým číslom   5035      vo výške                430,03 €

pod poradovým číslom   5036      vo výške            1 187,71 €

pod poradovým číslom   5037      vo výške                450,51 €

pod poradovým číslom   5038      vo výške            1 023,89 €

pod poradovým číslom   5039      vo výške                737,20 €

pod poradovým číslom   5040      vo výške            1 228,67 €

pod poradovým číslom   5041      vo výške                  61,43 €

pod poradovým číslom   5042      vo výške                696,25 €

pod poradovým číslom   5043      vo výške                860,07 €

pod poradovým číslom   5044      vo výške                962,46 €

pod poradovým číslom   5045      vo výške                962,46 €

pod poradovým číslom   5046      vo výške            1 228,67 €

pod poradovým číslom   5047      vo výške                737,20 €

pod poradovým číslom   5048      vo výške                430,03 €

pod poradovým číslom   5049      vo výške            1 761,09 €

pod poradovým číslom   5050      vo výške                430,03 €

pod poradovým číslom   5051      vo výške                737,20 €

pod poradovým číslom   5052      vo výške            1 126,28 €

pod poradovým číslom   5053      vo výške                357,41 €

veriteľa Miriam Diališková,   Francisciho 807/11, Tisovec  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom    5054                vo výške                 2 132,21 €

veriteľa AVET-C, spol. s.r.o., IČO: 31607438, Košťany nad Turcom 348, Košťany nad Turcom  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom      5055      vo výške                  9 170,92 €

pod poradovým číslom            5056      vo výške                 20 829,08 €

veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom              5057      vo výške                4 704,48 €

pod poradovým číslom            5058      vo výške                      43,02 €

pod poradovým číslom            5059      vo výške                       6,05 €

pod poradovým číslom            5060      vo výške                       5,89 €

pod poradovým číslom            5061      vo výške                     15,38 €

pod poradovým číslom            5062      vo výške                     43,30 €

pod poradovým číslom            5063      vo výške                       7,15 €

pod poradovým číslom            5064      vo výške                     71,94 €

pod poradovým číslom            5065      vo výške                     10,30 €

pod poradovým číslom            5066      vo výške                       6,56 €

pod poradovým číslom            5067      vo výške                4 197,05 €

pod poradovým číslom            5068      vo výške                     27,14 €

pod poradovým číslom            5069      vo výške                     18,37 €

pod poradovým číslom            5070      vo výške                     17,98 €

pod poradovým číslom            5071      vo výške                     85,63 €

pod poradovým číslom            5072      vo výške                   791,24 €

pod poradovým číslom            5073      vo výške                1 516,84 €

pod poradovým číslom            5074      vo výške                   816,82 €

pod poradovým číslom            5075      vo výške                     15,47 €

pod poradovým číslom            5076      vo výške                       4,55 €

pod poradovým číslom            5077      vo výške                     55,68 €

pod poradovým číslom            5078      vo výške                       0,24 €

pod poradovým číslom            5079      vo výške                       7,67 €

pod poradovým číslom            5080      vo výške                     10,32 €

pod poradovým číslom            5081      vo výške                       2,89 €

pod poradovým číslom            5082      vo výške                       6,65 €

pod poradovým číslom            5083      vo výške                     14,90 €

pod poradovým číslom            5084      vo výške                       9,10 €

pod poradovým číslom            5085      vo výške                       5,65 €

pod poradovým číslom            5086      vo výške                1 479,90 €

pod poradovým číslom            5087      vo výške                     40,91 €

veriteľa Monika Melicherčíková,   33, Budiná  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5088      vo výške                1 431,59 €

veriteľa GU Slovensko, s.r.o., IČO: 35793708, Priemyselný park Nitra – sever, Dolné Hony 24/1085, 95141 Lužianky  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5089      vo výške                350,15 €

pod poradovým číslom      5090      vo výške                865,77 €

veriteľa Ľubomíra Mandúchová,   Alexyho 2700/0,  Topoľčany  je  zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      5091      vo výške                2 832,48 €

veriteľa Hedviga Kabátová,  Závada 17, Topoľčany  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      5092      vo výške                1 633,24 €

veriteľa Eva Matušíková,  Kap. Nálepku 85/18, Ludanice  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      5093      vo výške                2 471,86 €

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty