Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 24 z roku 2020 dňa 5.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 10.12.2019 boli doručené nasledovné prihlášky pohľadávky:

veriteľa Anna Nováková, Dunajská 50, Spišská Nová Vec je zapísaná do zoznamu pohľadávok    

pod poradovým číslom      5102      vo výške                2 160,18 €

veriteľa Marcela Grossová,   Nad Terasami 499/6, Prievidza  je zapísaná do zoznamu pohľadávok    

pod poradovým číslom      5103      vo výške                840,31 €

veriteľa Kvetoslava Dzimková,  Fabiniho 24/11, Spišská Nová Ves  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5104      vo výške                1 453,48 €

veriteľa Dana Sopkovičová, Námestie Iglovia 2878/2, Spišská Nová Ves   je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5105      vo výške                2 174,26 €

veriteľa Ľubomíra Faltinová, Gorazdová 14/16, Spišská Nová Ves  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5106      vo výške                1 051,70 €

veriteľa Tímea Kvardová, Malé Kosihy 11, Malé Kosihy   je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5107      vo výške                24,80 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty