Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 24 z roku 2020 dňa 5.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 17.12.2019  boli doručené nasledovné prihlášky pohľadávky:

veriteľa Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. IČO: 35850370, Prešovská 48, Bratislava  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom      5220      vo výške                 40,62 €

pod poradovým číslom            5221      vo výške                  31,37 €

pod poradovým číslom            5222      vo výške                  24,52 €

pod poradovým číslom            5223      vo výške                    6,68 €

pod poradovým číslom            5224      vo výške                118,39 €

pod poradovým číslom            5225      vo výške                  19,91 €

pod poradovým číslom            5226      vo výške                    8,92 €

pod poradovým číslom            5227      vo výške                   8,99 €

pod poradovým číslom            5228      vo výške                 61,75 €

pod poradovým číslom            5229      vo výške                 73,15 €

pod poradovým číslom            5230      vo výške                 93,50 €

pod poradovým číslom            5231      vo výške                 11,25 €

pod poradovým číslom            5232      vo výške                   6,68 €

pod poradovým číslom            5233      vo výške                   4,49 €

pod poradovým číslom            5234      vo výške                   4,45 €

pod poradovým číslom            5235      vo výške                   2,22 €

pod poradovým číslom            5236      vo výške                 15,60 €

pod poradovým číslom            5237      vo výške                 11,15 €

pod poradovým číslom            5238      vo výške                 15,70 €

pod poradovým číslom            5239      vo výške                 15,60 €

pod poradovým číslom            5240      vo výške             472,55 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty