Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 41 z roku 2020 dňa 28.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 20.12.2019 boli doručené nasledovné prihlášky  pohľadávky:

veriteľa Mária Mandincová,  Kostolná . Zárečie 174, Kostolná Zárečie  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5260      vo výške                1 190,05 €

veriteľa Anna Paulíková, 78,  Ulica pod hájom 1089/59, Dubnica nad Váhom  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5261      vo výške                1 496,24 €

veriteľa Jarmila Filová,  Vystrkov 1200/6, Bánovce nad Bebravou   je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5262      vo výške                210,40 €

veriteľa Balogová Anželika,  Poštová 107, Tornaľa  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5263      vo výške                1 892,93 €

veriteľa Kapšová Anna,  Horňany 157, Horňany   je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5264      vo výške                972,90 €

veriteľa Emília Matejčíková,  Dolné Naštice 192  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5265      vo výške                2 333,68 €

veriteľa Probagas, a.s.,  IČO: 47695421, Nám. 1.mája 18, Bratislava – mestská časť Staré mestoje zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom      5266      vo výške                2 703,07 €

pod poradovým číslom            5267      vo výške                 8 269,17 €

pod poradovým číslom            5268      vo výške                 6 631,71 €

pod poradovým číslom            5269      vo výške                 3 751,52 €

pod poradovým číslom            5270      vo výške                 3 646,07 €

pod poradovým číslom            5271      vo výške                 2 526,26 €

pod poradovým číslom            5272      vo výške                 3 260,99 €

veriteľa Vilma Gabajová,  Rastislavova 1300/9, Bánovce nad Bebravou  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5273      vo výške                2 468,12 €

veriteľa OFFICE DEPOT s.r.o., IČO: 27082440, Prievozská 4/B, Bratislava  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5274      vo výške                238,65 €

pod poradovým číslom      5275      vo výške                782,25 €

pod poradovým číslom      5276      vo výške                768,74 €

pod poradovým číslom      5277      vo výške                734,13 €

pod poradovým číslom      5278      vo výške                618,19 €

pod poradovým číslom      5279      vo výške                388,21 €

pod poradovým číslom      5280      vo výške                  31,86 €

pod poradovým číslom      5281      vo výške                  11,89 €

pod poradovým číslom      5282      vo výške                674,87 €

pod poradovým číslom      5283      vo výške                101,26 €

pod poradovým číslom      5284      vo výške                300,94 €

pod poradovým číslom      5285      vo výške                259,64 €

pod poradovým číslom      5286      vo výške                533,04 €

pod poradovým číslom      5287      vo výške                594,87 €

pod poradovým číslom      5288      vo výške                    4,17 €

pod poradovým číslom      5289      vo výške                  46,40 €

pod poradovým číslom      5290      vo výške                247,40 €

pod poradovým číslom      5291      vo výške                247,45 €

pod poradovým číslom      5292      vo výške                357,48 €

pod poradovým číslom      5293      vo výške                260,53 €

pod poradovým číslom      5294      vo výške                  44,40 €

veriteľa Mgr. Slavomír Nosko, súdny exekútor, IČO: 42300932, Exekútorský úrad Banská Bystrica, Komenského 3,   je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom      5295      vo výške                 72,00 €

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty