Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2020 dňa 27.3.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 12.03.2020 bola doručená prihláška  pohľadávky

veriteľa RAJO a.s., IČO: 31329519, Studená 35, Bratislava  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5505      vo výške                113,55 €

pod poradovým číslom      5506      vo výške                  64,35 €

pod poradovým číslom      5507      vo výške                322,68 €

pod poradovým číslom      5508      vo výške                427,77 €

pod poradovým číslom      5509      vo výške            1 146,29 €

pod poradovým číslom      5510      vo výške                114,42 €

pod poradovým číslom      5511      vo výške                630,12 €

pod poradovým číslom      5512      vo výške                631,70 €

pod poradovým číslom      5513      vo výške                465,80 €

pod poradovým číslom      5514      vo výške                884,78 €

pod poradovým číslom      5515      vo výške                362,50 €

pod poradovým číslom      5516      vo výške                243,55 €

pod poradovým číslom      5517      vo výške                248,44 €

pod poradovým číslom      5518      vo výške            2 889,02 €

pod poradovým číslom      5519      vo výške            1 019,91 €

pod poradovým číslom      5520      vo výške                550,86 €

pod poradovým číslom      5521      vo výške            1 246,39 €

pod poradovým číslom      5522      vo výške                546,72 €

pod poradovým číslom      5523      vo výške                399,99 €

pod poradovým číslom      5524      vo výške                196,96 €

pod poradovým číslom      5525      vo výške                275,36 €

pod poradovým číslom      5526      vo výške                264,44 €

pod poradovým číslom      5527      vo výške            4 042,14 €

pod poradovým číslom      5528      vo výške                690,74 €

pod poradovým číslom      5539      vo výške                240,60 €

pod poradovým číslom      5530      vo výške                288,90 €

pod poradovým číslom      5531      vo výške                798,26 €

pod poradovým číslom      5532      vo výške                567,61 €

pod poradovým číslom      5533      vo výške                208,25 €

pod poradovým číslom      5534      vo výške                697,46 €

pod poradovým číslom      5535      vo výške            1 031,92 €

pod poradovým číslom      5536      vo výške                879,90 €

pod poradovým číslom      5537      vo výške                363,26 €

pod poradovým číslom      5538      vo výške                136,45 €

pod poradovým číslom      5539      vo výške            2 571,12 €

pod poradovým číslom      5540      vo výške            2 274,30 €

pod poradovým číslom      5541      vo výške                250,27 €

pod poradovým číslom      5542      vo výške                382,69 €

pod poradovým číslom      5543      vo výške            2 126,76 €

pod poradovým číslom      5544      vo výške                208,90 €

pod poradovým číslom      5545      vo výške                  87,98 €

pod poradovým číslom      5546      vo výške                422,15 €

pod poradovým číslom      5547      vo výške                720,91 €

pod poradovým číslom      5548      vo výške                539,17 €

pod poradovým číslom      5549      vo výške                458,34 €

pod poradovým číslom      5550      vo výške                196,44 €

pod poradovým číslom      5551      vo výške                368,77 €

pod poradovým číslom      5552      vo výške                151,64 €

pod poradovým číslom      5553      vo výške            1 169,06 €

pod poradovým číslom      5554      vo výške                285,76 €

pod poradovým číslom      5555      vo výške            3 580,36 €

pod poradovým číslom      5556      vo výške                523,42 €

pod poradovým číslom      5557      vo výške                330,90 €

pod poradovým číslom      5558      vo výške            1 867,44 €

pod poradovým číslom      5569      vo výške                127,70 €

pod poradovým číslom      5560      vo výške                219,23 €

pod poradovým číslom      5561      vo výške                168,17 €

pod poradovým číslom      5562      vo výške                468,88 €

pod poradovým číslom      5563      vo výške                245,12 €

pod poradovým číslom      5564      vo výške                398,86 €

pod poradovým číslom      5565      vo výške                212,48 €

pod poradovým číslom      5566      vo výške                183,22 €

pod poradovým číslom      5567      vo výške            1 708,24 €

pod poradovým číslom      5568      vo výške            1 710,37 €

pod poradovým číslom      5569      vo výške                617,08 €

pod poradovým číslom      5570      vo výške            1 005,44 €

pod poradovým číslom      5571      vo výške                176,95 €

pod poradovým číslom      5572      vo výške                671,19 €

pod poradovým číslom      5573      vo výške                  89,59 €

pod poradovým číslom      5574      vo výške                245,88 €

pod poradovým číslom      5575      vo výške                220,55 €

pod poradovým číslom      5576      vo výške                  13,05 €

pod poradovým číslom      5577      vo výške                111,03 €

pod poradovým číslom      5578      vo výške                114,07 €

pod poradovým číslom      5579      vo výške                  86,94 €

pod poradovým číslom      5580      vo výške                  78,26 €

pod poradovým číslom      5581      vo výške                  40,00 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty