Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/30/2021

ERNY s.r.o.

 • Úpadca ERNY s.r.o.
  IČO: 47666943
  Svätovavrinecká 13920/10
  83101  Bratislava
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 142 z roku 2022 dňa 25.7.2022
 • Spisová značka - súd 31K/30/2021
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 31K/30/2021 - S1231
Text

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU Č. 1

Opis súpisovej zložky majetku:             Peňažná pohľadávka

Dlžník:                                                ENTAB GmbH, ATU73657429, Döblinger Gürtel 21-23/2/3, 1190 Wien

Suma:                                                  Istina: 3.920,00 EUR

Právny dôvod vzniku pohľadávky:        č. FA 202000004

Súpisová hodnota:                               3.920,00 EUR

Podstata:                                             Všeobecná podstata   

Dôvod zapísania majetku do súpisu:     Majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Deň zapísania:                                     20.07.2022

 

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU Č. 2

Opis súpisovej zložky majetku:             Peňažná pohľadávka

Dlžník:                                                Stiess Metall GmbH, ATU65111014, Wiener Strasse 23, AT-2483, Ebreichsdorf

Suma:                                                  Istina: 14.037,90 EUR

Právny dôvod vzniku pohľadávky:        č. FA 2020026

Súpisová hodnota:                               14.037,90 EUR

Podstata:                                             Všeobecná podstata   

Dôvod zapísania majetku do súpisu:     Majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Deň zapísania:                                     20.07.2022

 

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU Č. 3

Opis súpisovej zložky majetku:             Peňažná pohľadávka

Dlžník:                                                Stiess Metall GmbH, ATU65111014, Wiener Strasse 23, AT-2483, Ebreichsdorf

Suma:                                                  Istina: 3.236,60 EUR

Právny dôvod vzniku pohľadávky:        č. FA 2021001

Súpisová hodnota:                               3.236,60 EUR

Podstata:                                             Všeobecná podstata   

Dôvod zapísania majetku do súpisu:     Majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Deň zapísania:                                     20.07.2022

 

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU Č. 4

Opis súpisovej zložky majetku:             Peňažná pohľadávka

Dlžník:                                                Stiess Metall GmbH, ATU65111014, Wiener Strasse 23, AT-2483, Ebreichsdorf

Suma:                                                  Istina: 15.300,00 EUR

Právny dôvod vzniku pohľadávky:        č. FA 2021003

Súpisová hodnota:                               15.300,00 EUR

Podstata:                                             Všeobecná podstata   

Dôvod zapísania majetku do súpisu:     Majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Deň zapísania:                                     20.07.2022

 

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU Č. 5

Opis súpisovej zložky majetku:             Peňažná pohľadávka

Dlžník:                                                Stiess Metall GmbH, ATU65111014, Wiener Strasse 23, AT-2483, Ebreichsdorf

Suma:                                                  Istina: 3.278,20 EUR

Právny dôvod vzniku pohľadávky:        č. FA 2021004

Súpisová hodnota:                               3.278,20 EUR

Podstata:                                             Všeobecná podstata   

Dôvod zapísania majetku do súpisu:     Majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Deň zapísania:                                     20.07.2022

 

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU Č. 6

Opis súpisovej zložky majetku:             Peňažná pohľadávka

Dlžník:                                                Stiess Metall GmbH, ATU65111014, Wiener Strasse 23, AT-2483, Ebreichsdorf

Suma:                                                  Istina: 13.545,00 EUR

Právny dôvod vzniku pohľadávky:        č. FA 2021007

Súpisová hodnota:                               13.545,00 EUR

Podstata:                                             Všeobecná podstata   

Dôvod zapísania majetku do súpisu:     Majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Deň zapísania:                                     20.07.2022

 

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU Č. 7

Opis súpisovej zložky majetku:             Peňažná pohľadávka

Dlžník:                                                Stiess Metall GmbH, ATU65111014, Wiener Strasse 23, AT-2483, Ebreichsdorf

Suma:                                                  Istina: 9.423,30 EUR

Právny dôvod vzniku pohľadávky:        č. FA 2021010

Súpisová hodnota:                               9.423,30 EUR

Podstata:                                             Všeobecná podstata   

Dôvod zapísania majetku do súpisu:     Majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Deň zapísania:                                               20.07.2022