Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/2/2022

888 s.r.o.

 • Úpadca 888 s.r.o.
  IČO: 50299522
  Svätovavrinecká 13920/10 / 0
  83101  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 146 z roku 2022 dňa 29.7.2022
 • Spisová značka - súd 1K/2/2022
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 1K/2/2022 S1973
Text

Súpis majetku všeobecnej podstaty

1. Peňažná pohľadávka

Označenie dlžníka: RONY HOLDING s.r.o., sídlo: Kováčska 23, 040 01 Košice, IČO: 47 525 771

Suma pohľadávky istina: 4.800,- Eur

Suma pohľadávky príslušenstvo: 0,- Eur

Právny dôvod vzniku pohľadávky: kúpna zmluva,FA č. 210100004

Deň zapísania do súpisu: 22.07.2022

Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota: 4.800,- Eur

Poznámka: bez poznámky

2. Peňažná pohľadávka

Označenie dlžníka: RONY HOLDING s.r.o., sídlo: Kováčska 23, 040 01 Košice, IČO: 47 525 771

Suma pohľadávky istina: 4.896,- Eur

Suma pohľadávky príslušenstvo: 0,- Eur

Právny dôvod vzniku pohľadávky: kúpna zmluva,FA č. 210100023

Deň zapísania do súpisu: 22.07.2022

Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota: 4.896,- Eur

Poznámka: bez poznámky

3. Peňažná pohľadávka

Označenie dlžníka: RONY HOLDING s.r.o., sídlo: Kováčska 23, 040 01 Košice, IČO: 47 525 771

Suma pohľadávky istina: 4.950,- Eur

Suma pohľadávky príslušenstvo: 0,- Eur

Právny dôvod vzniku pohľadávky: kúpna zmluva,FA č. 210100037

Deň zapísania do súpisu: 22.07.2022

Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota: 4.950,- Eur

Poznámka: bez poznámky

4. Peňažná pohľadávka

Označenie dlžníka: RONY HOLDING s.r.o., sídlo: Kováčska 23, 040 01 Košice, IČO: 47 525 771

Suma pohľadávky istina: 4.818,- Eur

Suma pohľadávky príslušenstvo: 0,- Eur

Právny dôvod vzniku pohľadávky: kúpna zmluva,FA č. 210100039

Deň zapísania do súpisu: 22.07.2022

Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota: 4.818,- Eur

Poznámka: bez poznámky

5. Peňažná pohľadávka

Označenie dlžníka: RONY HOLDING s.r.o., sídlo: Kováčska 23, 040 01 Košice, IČO: 47 525 771

Suma pohľadávky istina: 4.950,- Eur

Suma pohľadávky príslušenstvo: 0,- Eur

Právny dôvod vzniku pohľadávky: kúpna zmluva,FA č. 21010004

Deň zapísania do súpisu: 22.07.2022

Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota: 4.950,- Eur

Poznámka: bez poznámky

6. Peňažná pohľadávka

Označenie dlžníka: RONY HOLDING s.r.o., sídlo: Kováčska 23, 040 01 Košice, IČO: 47 525 771

Suma pohľadávky istina: 4.488,- Eur

Suma pohľadávky príslušenstvo: 0,- Eur

Právny dôvod vzniku pohľadávky: kúpna zmluva,FA č. 210100044

Deň zapísania do súpisu: 22.07.2022

Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota: 4.488,- Eur

Poznámka: bez poznámky

 

V Bytči, dňa 22.07.2022

Mgr. Mária Kadáková, správca