Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/10/2022

TNŽ, s.r.o.

 • Úpadca TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17 / 0
  01001  Žilina
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 185 z roku 2022 dňa 27.9.2022
 • Spisová značka - súd 3K/10/2022
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 3K/10/2022 S1242
Text

Súpisu všeobecnej podstaty úpadcu

Č. súp. z.Typ súp. z.PopisSúpisová hodnota
1PohľadávkaPredpokladaná zmluvná pokuta voči konateľovi úpadcu za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu v lehote 30 dní odkedy sa mohol dozvedieť o úpadcovom predĺžení12.500,00EUR

JUDr. Erik Končok, správca