Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4 / 0
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 188 z roku 2022 dňa 30.9.2022
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text
Typ majetkuPodstataNázovSúpisová hodnota [EUR]    
Peňažná pohľadávkaOddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s., 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.FA 032022 z 27.9.2022, splatná do 15.10.2022, v sume 145,32 Eur (s DPH) za nájom nebytových priestorov 07/2022 - 09/2022, veriteľ: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42499500145.32    

V Dubnici nad Váhom, dňa 27.09.2022

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s.