Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Pripísanie poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 248 z roku 2022 dňa 28.12.2022
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Poznámka o spornom zápise podľa ustanovenia § 78 ods. 1 ZoKR:

p. č.PodstataNázovSúpisová hodnota [EUR]
1Oddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s.Pohľadávka z účtu úpadcu IBAN: SK1775000000000025705613, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., vo výške 300,- Eur, ku dňu 17.10.2022 - po pripísaní neidentifikovanej platby z bankového účtu IBAN: SK4709000000005191324309, vedený v SLSP, a.s.300,00 €

Dôvod sporného zápisu:

Dňa 20.12.2022 obdržal správca žiadosť o spornom zápise p. Františka Furdána s nasledovným dôvodom sporného zápisu: Na bankový účet s IBAN SK17 7500 0000 0000 2570 5613, ktorý patrí spoločnosti ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze som dňa 14.10.2022 nechtiac odoslal peňažnú čiastku 300 Eur, účet bol v aplikácii banky medzi predvolenými, keďže mojej manželke z neho prichádzala výplata. Došlo tým k bezdôvodnému obohateniu na strane spoločnosti. Ako prílohy dokumentu zasielam výpis z bankového účtu a potvrdenie, že účet je môj. S pozdravom František Furdán, nečitateľný podspis

Deň sporného zápisu: 20.12.2022

Meno a priezvisko alebo názov osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:

František Furdán, nar. 27.03.1953, bytom Cibislavská 1025/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

V Dubnici nad Váhom, dňa 22.12.2022

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION, a.s. v konkure